ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Thông tin tài khoản

Tên thành viên (*)  
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Địa chỉ email của tôi là (*)

Một vài thông tin cụ thể về bạn

Họ tên của bạn (*)
Phái     Nam   Nữ    
Sinh nhật      /   /   
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Quốc gia      
Thành phố      
Nhập mã xác nhận (*)
Chào mừng bạn trở thành thành viên www.BOLZANO.com.vn Để có thể sử dụng các dịch vụ nâng cao của chúng tôi , bạn phải đồng ý với các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Vì các Điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi tùy vào từng thời điểm nên chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại điều khoản để có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Nếu có thay đổi hay chỉnh sửa nào về Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ đưa lên website. Chú ý: sự thay đổi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày đưa lên web. Hãy nhớ rằng các Điều khoản sử dụng này chỉ áp dụng trên website này, không có bất kỳ tác dụng nào tới nội dung của các bên thứ ba.
 
1. ĐĂNG KÝ VÀ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TRÊN WEBSITE
 
A. Truy cập vào website và trở thành Thành viên. Hiện Website đang trong quá trình hoạt động miễn phí đối với cả thành viên lẫn không thành viên. Tài khoản và mật khẩu khi đăng ký thành viên sẽ có giá trị để bạn có thể tham gia Trao đổi và Hỏi đáp trực tuyến cùng một số dịch vụ khác trên website www.BOLZANO.com.vn những thông tin đăng ký trên website sẽ không được sử dụng cho hoạt động thương mại của Website.
 
B. Thông tin của bạn. Khi bạn đăng ký Thành viên website, chúng tôi sẽ cần một số thông tin cá nhân như tên tuổi, năm sinh, email và địa chỉ tỉnh thành... Bạn phải đồng ý rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được đưa lên website là đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật. Nếu gặp lỗi trong quá trình cập nhật thông tin hoặc nếu một phần (hay) toàn bộ thông tin của bạn (những thông tin hiển thị) là không đúng sự thật hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi từ chối bất kỳ hoặc toàn bộ hoạt động của bạn ở thời điển hiện tại cũng như tương lai trên Website. Thì rất có thể các email đó sẽ chặn thư thông báo từ www.BOLZANO.com.vn và các dịch vụ của chúng tôi khó có thể cung cấp tới bạn.
 
Ngoài những điều đã đề cập trên, bạn còn phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng địa chỉ email đã đăng ký trên website và sử dụng trong suốt quá trình thành viên là địa chỉ email hợp lệ; và các dịch vụ, phần mềm hay hệ thống sử dụng để truy cập email của bạn sẽ không ngăn chặn hay lọc email thông báo từ www.BOLZANO.com.vn Chúng tôi lưu ý rằng bạn nên sử dụng địa chỉ email cá nhân thay vì email công việc khi đăng ký thành viên. Nếu bạn sử dụng email công việc hay email hệ thống để đăng ký thì rất có thể các email đó sẽ chặn thư thông báo của www.BOLZANO.com.vn và các dịch vụ của chúng tôi khó có thể cung cấp tới bạn.
 
Nếu có các yêu cầu từ chính phủ, tòa án hay lệnh của thẩm phán, để bảo vệ hệ thống hay để chắc chắn về tính chính trực và hoạt động của hệ thống công ty, chúng tôi có thể truy cập và đưa ra bất kỳ thông tin thích hợp có thể cần dùng đến trong Thông tin của bạn, bao gồm địa chỉ IP, lưu lượng thông tin, history thường dùng và những nội dung mà bạn đã truy cập tại trang chúng tôi. 
 
C, Mật khẩu. Trong suốt quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một mã số đăng ký duy nhất và sẽ phải yêu cầu bạn tạo một mật khẩu. Tất cả các thông tin về mã số đăng ký và mật khẩu là rất quan trọng, bạn phải lưu trữ nó một cách an toàn. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn cho rằng đang có ai đó sử dụng đăng ký và mật khẩu của bạn mà không có sự cho phép.
 
2. TÍNH RIÊNG TƯ
 
www.BOLZANO.com.vn đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website của chúng tôi.

  Tôi đã đọc và đồng ý với nội quy hoặc chính sách bảo mật trên .

  


Support
Xin chào, bạn có khó khăn hay thắc mắc gì cần chúng tôi giúp đỡ không?